Kwaliteit

Stichting Nederlands Onderwijs Taipei

In Taiwan is de Nederlandse School Taipei sinds 2021 ook een officiële entiteit in de vorm van een vereniging. Eens per jaar houden wij een verplichte ALV aan het begin van het schooljaar waarin we ons beleid, de toekomstvisie en financiële situatie toelichten. We stimuleren ouders om lid te worden van deze vereniging om zodoende inspraak te motiveren. Het bestuur van de vereniging wordt aangesteld tijdens de ALV voor het komende schooljaar. Daarnaast bestaat er de Nederlandse entiteit, de Stichting Nederlands Onderwijs Taipei, welke staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Stichting NOB

De school is verbonden aan de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) die onderwijskundig- en bestuurlijk advies, almede professionele bijscholing biedt aan meer dan 200 Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) scholen over de hele wereld. NOB is gevestigd in Voorburg (Zuid-Holland).


Onderwijsinspectie

De lesprogramma’s en de organisatie van onze school staan onder toezicht van de onderwijsinspectie van het Nederlands Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Om de vier jaar komt de onderwijsinspectie op bezoek in Taipei om de kwaliteit van de school te beoordelen. Het laatste bezoek is geweest in februari 2022 en wederom heeft de kwaliteit van onze school een ruime voldoende* gekregen.


*Nederlandse scholen in het buitenland worden alleen met een voldoende of onvoldoende beoordeeld.