Kwaliteit

Stichting Nederlands Onderwijs Taipei

Sinds 2021 is de Nederlandse School Taipei ook een officiële entiteit in Taiwan, in de vorm van een vereniging. Eens per jaar houden wij een verplichte ALV aan het begin van het schooljaar waarin we ons beleid, de toekomstvisie en financiële situatie toelichten. We stimuleren ouders om lid te worden van deze vereniging om zodoende inspraak te hebben. Het bestuur van de vereniging wordt tijdens de ALV voor het komende schooljaar gekozen. Daarnaast bestaat er de Nederlandse entiteit, de Stichting Nederlands Onderwijs Taipei, welke staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK-nummer: 27176568).

Stichting NOB

De school is verbonden aan de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) die onderwijskundig- en bestuurlijk advies, almede professionele bijscholing biedt aan meer dan 200 Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) scholen over de hele wereld. NOB is gevestigd in Voorburg (Zuid-Holland).


Onderwijsinspectie

De lesprogramma’s en de organisatie van onze school staan onder toezicht van de onderwijsinspectie van het Nederlands Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Om de vier jaar komt de onderwijsinspectie op bezoek in Taipei om de kwaliteit van de school te beoordelen. Het laatste bezoek is geweest in februari 2022 en wederom heeft de kwaliteit van onze school een ruime voldoende* gekregen.


*Nederlandse scholen in het buitenland worden alleen met een voldoende of onvoldoende beoordeeld.

Schoolplan

Elke vier jaar stelt de Nederlandse School Taipei een uitgebreid schoolplan op. Hierin worden het beleid, onze plannen en ambities voor de komende vier jaar beschreven.
Ook kun je meer lezen over onze missie, visie en kerndoelen.

Klik op de afbeelding om het schoolplan te downloaden.