Kwaliteit

Stichting

De Nederlandse School Taipei is sinds 2021 een officiƫle Taiwanese entiteit in de vorm van een vereniging. Eens per jaar houden wij een verplichte ALV aan het begin van het schooljaar waarin we ons beleid, de toekomstvisie en financiƫle situatie toelichten. We stimuleren ouders om lid te worden van deze vereniging om zodoende inspraak te motiveren. Het bestuur van de vereniging wordt aangesteld tijdens de ALV voor het komende schooljaar. Daarnaast bestaat er de Nederlandse entiteit, de Stichting Nederlands Onderwijs Taipei, welke staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De Nederlandse School Taipei is een erkende NTC-school

De school is verbonden aan de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) die onderwijskundig- en bestuurlijk advies, almede professionele bijscholing biedt aan meer dan 200 Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) scholen over de hele wereld.

Toezicht van de onderwijsinspectie

De lesprogramma’s en de organisatie van onze school staan onder toezicht van de onderwijsinspectie van het Nederlands Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Om de vier jaar komt de onderwijsinspectie op bezoek in Taipei om de kwaliteit van de school te beoordelen. Het laatste bezoek is geweest in november 2017 en wederom is de kwaliteit van onze school als voldoende beoordeeld.